Yhdessä meren puolesta!

Airisto MerikoulutussäätiöMeriympäristön suojelu ja meriturvallisuus ovat isoja asioita mutta niiden toteutumiseen riittää pienetkin teot. Airisto Merikoulutussäätiö pyrkii toiminnallaan luomaan kansalaisille edellytykset onnistua näiden toteuttamisessa.